BAYRAK KOŞULARI

 Bayrak koşularının an önemli özelliği, iş bölümü yapılmasıdır. İşte, herhangi bir olayı veya haberi uzak mesafeye ulaştırmada bir kişinin dayanıklılığı düşünülerek, aynı iş birkaç kişi tarafından yerine getirilmektedir. Ansiklopedik kaynaklar M.Ö.14. ve 15. asırlarda Aztek, İnka ve Maya’ların haber ulaştırmayı bayrak koşusu şeklinde yaptıklarını yazmaktadır. Yine eski yunanlılar, koşunun savaştaki önemine inanarak, koşunun değişik şekillerini uygulamışlar ve yunan cimnastiğinin baş tacı etmişlerdir. Dini bir karakter taşıyan “meşale koşusu” bir uzun mesafe koşusu idi. Bu koşuda yarışmacılar tek veya takım halinde bir tapınakta ateşlenen meşaleyi birbirlerinden alarak başka bir tapınağa kadar götürmeleri ve kutsal ateşi yakmaları, bu günkü bayrak yarışlarını andırmaktadır. Koşu sırasında meşalesi sönen koşucu yarış dışı kalırdı.

 

BAYRAK YARIŞMA ŞEKİLLERİ

A-    Olimpik karakter taşıyan bayrak koşuları

4*100 m. Bayrak koşusu (Bayan, Erkek)

4*400 m. Bayrak koşusu (Bayan, Erkek)

B-    Milletler arası karakter taşıyan ve dünya rekorları kırılan bayrak koşuları

4*200 m. (Bayan, Erkek) (Kapalı salon)

4*800 m.

4*1500 m.

C-    İsveç bayrak koşusu

400-300-200-100 m. Bu koşuya sadece İskandinav ülkeleri katılmaktadır.

D-  Balkan koşuları

800-400-300-100 m. Bu koşuya sadece balkan ülkeleri katılmaktadır

E-  Olimpik bayrak koşusu

800-200-200-400 m.

 

TEKNİK AÇIKLAMA

Bayrak koşularında en önemli nokta, maksimal süratte bayarak çubuğunun hatasız ve emin olarak verilip alınmasıdır. Bayrak çubuğunun el değiştirmesi sırasında, kolların öne veya geriye uzatılması ile koşunun en kısa yoldan yapılması zaman kazanmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca kolların öne ve geriye uzatılması yanlış yapıldığı zaman da koşu ritminin bozulacağı kesinlikle unutulmamalıdır.

 

BAYRAK ÇUBUĞU (STAFET)

Bayrak yarışmalarında kullanılan bayrak çubuğu yada stafet olarak adlandırılan araç; alüminyum, ağaç ve benzeri maddelerden yapılır. 28-30 cm. uzunluğunda, 120 mm. Çapında ve 50 gr. Ağırlığındadır. Bu ölçüler uluslar arası Amatör Atletizm Federasyonunun ölçüleridir. Öğretim amaçlı çalışmalarda ve ders ortamında benzeri yardımcı araçlar kullanılabilir. Bayrak çubuğu olarak kullanılan yardımcı araçların düzgün, pürüzsüz, çalışana zarar vermeyecek bir durumda olmasına dikkat edilir.

 

BAYRAK DEĞİŞTİRME ALANI

4*100 m. Bayrak koşusu için bu alan; 400 metrelik atletizm pistinde pistin 2., 3., ve 4. 100 metresinin başlama yerinin 10 m. Önü ve 10 m. Arkasıdır. Bu, pistin birinci kulvarı için böyledir. 8 kulvarlı bir atletizm pistinde kulvar farkından dolayı iç kulvarlardan dış kulvarlara doğru gidildikçe kulvar farkı ortaya çıkar. Bu nedenle 1. kulvardan itibaren sporcular her kulvar için belirli oranda önde çıkış yaparlar. Böylece, bayrak değiştirme alanı her kulvar metresinde (bu bölge yarışın başlama ve bitiş noktasıdır) yarışı başlatan kişiler olduklarından bu bölgede bayrak değiştirme alanı bulunmaz. 20 m. Bayrak değiştirme alanının başlangıç ve bitiş noktaları kulvarı enine kesecek şekilde ve ayırt edici bir renkte 5 cm. kalınlığında çizgilerle belirtilir.

      4*100 m. Bayrak koşusunda koşuya ilk başlayan takım elemanının dışında, diğer 3 kişinin hızlanma yapabilmeleri için bayrak değiştirme alanının arkasında 10 m. Hızlanma alanı bulunur. Bu alan çizgi ile kulvar üzerinde belirtilmiştir. Bayrağı alacak olan takım elemanı bu 10 m. Hızlanma alanının dışına çıkmadan, herhangi bir yerinden koşmaya başlayabilir. Hızlanma alanından geriye doğru en fazla 7 m. İleriye kontrol işareti konur. Bu işaretin amacı; bayrağı getiren sporcu ile bayrağı alacak olan sporcunun çıkış zamanlamasını ayarlamak içindir. İşaret kulvar üzerinde renkli bantlar ve benzeri maddelerden işaretler şeklinde konabileceği gibi, kulvar dışında piste yakın bir yere de konabilir.

      4*400 m. Bayrak koşusunda da bayrak değiştirme alanı 20 m. Alandır. Bu alan atletizm pistinde 4*400 metrenin başlama ve bitiş yeri olan pistin ilk100 metresinin başlangıç noktasının 10m. Önü ve 10 m. Arkasıdır. Koşuya ilk başlayan takım elemanları kendi kulvarlarında koştuktan sonra, 400 metrenin bitiş çizgisi gerisinde bayrağı takımın 2. elemanına verirler. Takımın 2. elemanı da ilk 100 m. Kendi kulvarında koşarlar. İlk 100 metreden sonra 1. kulvara geçerek koşuyu sürdürürler. Takımın 3. ve 4. elemanları arkadaşlarının geliş sırasına göre bayrak değiştirme bölgesinde bekler.

 BAYRAK KOŞULARINDA STARTA GEÇME

      4*100 m. Bayrak koşusunda ilk koşucu 400 m.lik bir koşu pistinin başlama noktasından çıkış takozunu mümkün olduğu kadar koşu kulvarının dış kenarına yerleştirmelidir. Böylece koşunun ilk metrelerinde kavise teğet geçecek şekilde ve düzde koşma imkanı koşmaktadır.

      Bayrak çubuğunu alacak koşucular bayrak değiştirme şekline göre kulvarın iç veya dış kenarında bekler ve çubuğu getirenin koşuya başlama noktasına geldikleri zaman da starta geçerler.

 

ALTTAN BAYRAK ALIP-VARME  

      En çok kullanılan bayrak alıp-verme  yöntemlerinden birisidir. Bayrağı getiren sporcu bayrağı avuç içinden dışarı taşmayacak şekilde tutar. Bayrak değiştirme alanında, bayrağı alacak olan takım arkadaşına 2 m. Yaklaştığında seslenerek işaret verir. Bu sırada; kolunu gergin olarak ileri doğru uzatırken, kol aşağıdan yukarı doğru hareket eder. Bayrak çubuğu kol ile aynı doğrultuda, kolun uzantısı konumundadır. Bayrağı alacak olan sporcu arkadaşının sesini duyduğunda bayrağı alacak olan elini kalça hizasında geriye doğru uzatır. Kol tamamen gergin değildir. Kalçadan çok uzaklaştırılmaz. Geriye uzanan elin baş parmak hariç diğer parmakları kapalı tutulur, bu parmaklar baş parmak ile V pozisyonunu alır. Parmak uçarı aşağı gösterirken, avuç içi arkaya bakar. Bayrak çubuğu baş parmak ile diğer parmaklarının oluşturduğu V oluğuna yerleştirilir.

 ÜSTTEN BAYRAK ALIP-VERME  

En çok kullanılan 2. bayrak alıp-verme şeklidir. Bayrağı getiren sporcu. bayrak değiştirme alanında, bayrağı alacak olan takım arkadaşına yaklaştığında seslenerek işaret verir. Bu sırada; kolunu gergin olarak ileri doğru uzatırken, bileğini yukarı doğru bükerek bayrak çubuğunun ucunun yukarı kalkmasını sağlar. Bayrağı alacak olan sporcu kolunu gergin olarak geriye doğru uzatır. Bu konumda; parmaklar geriye, avuç içi yukarı bakar. Bayrak çubuğu yukarıdan aşağıya doğru bir yol izleyerek, bayrağı alacak olanın avuç içine yerleştirilir.

 BAYRAK DEĞİŞTİRME ŞEKİLLERİ

      3 çeşit bayrak değiştirme şekli vardır.

1-) İçten bayrak değiştirme

2-) Dıştan bayrak değiştirme

3-) Karışık bayrak değiştirme

 

1-) İÇTEN BAYRAK DEĞİŞTİRME  

      Bu değiştirme şeklinde; bayrağı taşıyan takım elemanı kendi kulvarının iç kısmına yakın bir yerden koşar ve bayrağı sağ elinde taşır. Bayrağı alacak olan takım elemanı da kendi kulvarının dış kısmına yakın bir yarde durur, hızlanma koşusunu aynı doğruluda sürdürür ve değiştirme alanı içinde  bayrağı sol eliyle alır. Eğer, takım elemanlarının tümü içten bayrak değiştirme yapacaksa; 1. ve 2. koşucu yukarıdaki açıklama doğrultusunda içten bayrak değiştirdikten sonra, 2. koşucu bayrağı sol elinden sağ eline geçirerek kulvarın iç kısmına doğru hareketlenir ve koşuyu bayrak değiştirinceye kadar sürdürür. 2. ile 3., 3. ile 4. koşucularda aynı uygulamayı yapar. Böylece, yarışma boyunca bütün takım elamanları içten bayrak değiştirme yapmış olur.

 

2-) DIŞTAN BAYRAK DEĞİŞTİRME   

      Bu değiştirme şeklinde; bayrağı taşıyan takım elemanı kendi kulvarının dış kısmına yakın bir yerden koşar ve bayrağı sol elinde taşır. Bayrağı alacak olan takım elemanı da kendi kulvarının iç kısmına yakın bir yarde bekler, koşuyu bu konumda sürdürür ve bayrak değiştirme alanın içinde bayrağı sağ eli ile alır. İçten bayrak değiştirmede olduğu gibi; Eğer, takım elemanlarının tümü dıştan bayrak değiştirme yapacaksa; 1. ve 2. koşucu dıştan bayrak değiştirdikten sonra, 2. koşucu koşmayı kendi kulvarının dış kısmına yakın bir yarden sürdürürken, bayrağı sağ elinden sol eline geçirir. 2. koşucu ile 3. koşucu, 3. ile 4. koşucu, 1. ve 2. koşucuların değiştirme şekilleri ile bayrak değiştirerek koşuyu bitirirler.

 

3-) KARIŞIK BAYRAK DEĞİŞTİRME 

      Bu bayrak değiştirme şeklinde takım elemanları bayrağı aldıktan sonra diğer ellerine geçirmezler. Ayrıca her takım elemanı koşuyu başladığı yerden sürdürerek bitirir. Bu uygulamada; 1. koşucu startı aldıktan sonra kendi kulvarının iç kısmına yakın bir yerden koşar ve bayrağı sağ elinde taşır.

Bayrağı alacak olan koşucu kulvarın dış kısmına yakın bir yerden koşar ve bayrağı sol eli ile alır. Yani içten bayrak değiştirme yaparlar. Bayrağı sol ile alan 2. koşucu kendi kulvarının dışına yakın bir yerden koşarak ve bayrağı sol elinde taşıyarak koşuyu sürdürür. Bayrağı alacak 3. koşucu kulvarın iç kısmına yakın bir yerde bekler ve hızlanma koşusunu bu doğrultudan ayrılmadan sürdürür. Bayrak değiştirme alanı içinde bayrağı sağ eli ile alarak dıştan değiştirme yapar ve koşmaya devam eder. 4. koşucu kulvarın dışına yakın durarak bekler. Hızlanma koşusunu bu doğrultuda sürdürür ve bayrağı sol eli ile alır. Yani içten bayrak değiştirme yapar. Uygulama bittiğinde 1. bayrak değiştirme içten, 2. bayrak değiştirme dıştan, 3. bayrak değiştirme içten, 4. bayrak değiştirme dıştan yapılmış olur.

 

 

 

 

 

 

 

BAYRAK KOŞULARI KOŞU ANALİZİ

4*100 m. Bayrak koşusu koşu analizi

1-) start (çıkış)

2-) bekleme pozisyonu

3-) süratlenme

4-) bayrak değiştirme

5-) değiştirme alanları koşu

 

1-) Start (çıkış)

4*100 m. Bayrak koşusunda takım elemanlarının dördü de çıkış yaparak koşmaya başlarlar. Buradan, 1. koşucu koşuya ilk başlayan olduğundan alçak çıkıştan takoz kullanarak çıkış yaparlar. Bunun için; takozdan iyi çıkış yapabilen, patlayıcı gücü ve süratlenme yeteneği iyi olan virajda süratlenebilen takım elemanı 1. koşucu olarak belirlenir. 2., 3., 4. koşucular ayaktan çıkış yaparak start alırlar ancak bunlar, çıkışlarını herhangi bir yarışma görevlisinin uyarısına göre değil; kendi takım arkadaşının yani, bayrağı kendine getirecek olan arkadaşının yaklaşma mesafesine göre yaparlar. Yaklaşma mesafesi her takım elemanı için farklıdır.

 

2-) Bekleme pozisyonu

Bekleme pozisyonu 4*100 m. Bayrak koşusunda takımın 2., 3. ve 4. elemanları için geçerli bir durumdur. Takımın bu elemanları bayrağın kendine getirilmelerini beklerken, hızlanma alanı içinde herhangi bir yerde ve kendi kulvarlarında bayrak değiştirme şekline göre duruş pozisyonlarını alırlar.

 

3-) süratlenme

bayrak koşularında en önemli nokta bayrağı getiren işle bayrağı alacak olan takım elemanlarının en yüksek hızda bayrağı alıp vermesidir. Bunu için bayrağı alacak olan takım elemanının bayrak değiştirme alanına kadar süratinin % 85’ine ulaşmış olması gerekir. 4*100 m. Bayrak koşusunda 1. koşucunu süratlenmesi için yeterli mesafe ve zaman var. Önemli olan bayrağı alacak konumunda olan koşucuların hazırlanabilmeleridir. Bu  koşucular için bayrak değiştirme alanının dışında 10 m. Hızlanma alanı bulunmaktadır. Bayrak değiştirme alanı ise 20 m.dir. uygun bayrak değiştirme 20 m.lik değiştirme alanının son 5 m.de gerçekleştirildiğinde ekonomik ve verimli olmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında bayrağı alacak olan 2., 3. ve 4. koşucular için 25 m.lik bir hızlanma alanı bulunmaktadır.

 

4-) bayrak değiştirme

      Uygun bayrak değiştirmeyi sağlamak için; bayrağı getiren ile bayrağı alacak olan koşucuların bayrak değiştirme alanı içindeki buluşma noktasını iyi ayarlamak gerekir. Bunun için hızlanma alanı dışına kullanılan işaretlerden yararlanılır.

 

5-) değiştirme alanları koşu

      4*100 m. Bayrak koşusunda bayrak değiştirme alanları arsı ve son değiştirme alanından varışa olan uzaklık teorik olarak 4 ayrı 100 m. Oluşturmaktadır.

1. koşucu 105 m.

2. koşucu 125 m.

3. koşucu 125 m.

4. koşucu 120 m. Koşmaktadır.

 

 

4*400 M. BAYRAK KOŞUSU KOŞU ANALİZİ

 

4*400 m. Bayrak koşusunda yer alan bir takım elemanından her biri teorik olarak 400 m. Mesafe koşarlar. Uygulamada takım elemanlarının koşu mesafesinde 5 ile10 m. Artışlar ortaya çıkar. Bu artış bayrak değiştirme alanının kullanımından kaynaklanmaktadır. 1. koşucu kendi kulvarından koşar 2. koşucu ise ilk 100 m.lik bölümü kendi kulvarında koşar bu bölümün bitişini gösteren işaret ve yaydan itibaren bütün koşucular 1. kulvara geçebilirler.1. koşucu alçak çıkış yaparak koşuya başlar. Diğer koşucular yüksek çıkış yaparak koşuya başlarlar. 4*400 m. Bayrak koşusunda, bayrağın değiştirme yerlerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı takım elemanları farklı mesafeleri koşarlar.

1. koşucu 405 m.

2. koşucu 390 m.

3. koşucu 400 m.

4. koşucu 405-410 m. Kadar koşmaktadır.

 BAYRAK KOŞUCULARININ ÖZELLİKLERİ VE YARIŞ TAKTİĞİ

Bayrak koşularında başarılı olmak için, teknikle beraber her dört koşucunun koşu yarlerine göre bazı özellikler taşımaktadır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir;

Birinci koşucu                 : Süratli, kısa boylu, iyi bir çıkış ve kavis tekniğine, 110 m.yi 100 m. Süratinde  koşabilme dayanıklılığına, bayrak çubuğunu iyi verebilme özelliğine sahip olmalıdır.

İkinci koşucu                   : Süratli, uzun boylu, 130 m.yi 100 m. Süratinde koşabilme dayanıklılığına, bayrak çubuğunu iyi alıp verebilme özelliğine sahip olmalıdır.

Üçüncü koşucu                : Süratli, kısa boylu,iyi bir kavis koşusu tekniğine, 130 m.yi 100 m. Süratinde koşabilme dayanıklılığına, bayrak çubuğunu iyi alıp verebilmelidir.

Dördüncü koşucu            : Süratli, uzun boylu, 120 m.yi 100 m. Süratinde koşabilme dayanıklılığına, bayrak çubuğunu iyi alabilmeli, inat, hırslı ve  mücadeleci olmalıdır.

Bayrak çubuğunu getiren koşucu en yüksek tempoda değiştirme bölgesinin ikinci yarısına girdiği an, çubuğu alacak koşucunun da en yüksek sürate ulaşması gerekir. İdeal bir bayrak alıp-verme (çenç olayı), bayrak değiştirme bölgesinin 12- 16. m.lerinde ve 2 ila en fazla 4 adım içinde gerçekleştirilmelidir. Değiştirme sırasında çubuğu alan koşucu kesinlikle sağa ve sola bakmamalı, getirenin akustik işaretine göre kolunu geriye uzatmalıdır. Parmaklar birbirine yapışık ve gergin, başparmak diğer parmaklardan uzaklaşmalıdır.

      Bayrak koşularında koşunun akıcılığını ve koşu zamanını, takımı oluşturan kişilerin süratleri ile pozisyon durumları tayin eder. Yukarıda açıklanan özelliklere göre süratli olan koşucular arasından seçim yapılarak takım oluşturulmalıdır. Koşucuların özellikleri ile beraber, takım içinde bayrak değiştirme kalitesinin de önemli bir rolü vardır. 1. ve 4. pozisyondaki koşucular sadece bayrak çubuğunu verir ve alırlar. Buna karşılık 2. ve 3. pozisyondakiler ise iki defa bayrak çubuğunu hem alır hem de verirler. Buna göre emniyet ve kendine güveni az olan ve çabuk sinirlenenler, mümkün olduğu kadar 1. ve 4. pozisyonlarda yarıştırılmalıdır. Diğer taraftan bitiriş koşucularının mücadeleci, hırslı ve yarışma iradesinin çok kuvvetli olması gerekir.

      Taktik olarak, yarışın ilk yarısında diğer takımlara biraz fark yapmak istendiğinde ve ayrıca 3. bayrak değiştirmenin daha güvenli yapılmasını sağlamak için, 1. ve 2. pozisyona daha süratli koşucular yerleştirilebilir.

 

   ANTRENMAN PROGRAMI

      Antrenmanın asıl amacı belirli bir süre içerisinde yüksek düzeyde performansa ulaşmaktır. Bu amaca ulaşmak için, detaylı bir antrenman programı organizeli bir şekilde planlanmaktadır. Becerilerin geliştirilmesi, biyomotor yetenekler ve psikolojik özellikler ve metodolojik olarak planlanmaktadır.

      Periyodlama, hazırlanan bu programa uygulanabilir bölümler hazırlamak ve en yüksek performansın hedeflenen en önemli yarışmada gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yıllık planı küçük parçalara ayırma işlemi olarak tanımlanır.

 

YILLIK PLANLAMA (MAKROSIKLÜS)

·        Hazırlık periyodu

·        Yarışma periyodu

·        Geçiş periyodu olmak üzere 3 bölüme ayrılmıştır.

PERİYODLAMA

      Periyodlamanın özelliklerine geçmeden önce periyot çeşitlerine bakalım.

·        Tek uçlu periyodlama

·        Çift uçlu periyodlama olmak üzere ikiye ayrılır.

HAZIRLIK PERİYODU

      3-6 ay sürer. Yaklaşık olarak yarışma periyodunun 1-2 katıdır. Genel hazırlık ve özel hazırlık olmak üzere iki bölümde incelenir. Ayrıca bölüm 1 veya bölüm 2 olarak ta adlandırılır.

Bölüm 1

      Amacı bölüm 2ye temel oluşturmaktadır. Bölüm 2de yapılacak olan şiddetli yüksek antrenmana alt yapı oluşturmaktadır. Bu bölümde sporcunun genel kapasitesinin arttırılması amaçlanır.

Bu bölümde,

1.      Yarışma sezonu sonrası kalan sakatlıkların araştırılması ve gereken tedavinin yapılması.

2.      Dayanıklılık, kuvvet ve hareketliliğin genel gelişimi

3.      Temel teknik modelin gerçekleştirilmesi

4.      Bölüm 2ye hazırlık hedeflenir.

Bölüm 2

      Bölüm 2 tek uçlu antrenman planlamasında 2 ay, çift uçlu antrenman planlanmasında 6 hafta olarak planlanır ve antrenman yılının en ağır dönemini oluşturur.

·        Genel kapsam çok az azaltılırken yarışmaya özel antrenman kapsamı ve şiddeti belirgin şekilde artış gösterir.

·        Biyomotor yeteneklerin gelişmesinin yanında klinik gelişimin yüksek olması gerekir.

·        Bu bölümde genç sporcular performanslarının %2.5 civarında yaklaşmış iseler, antrenman doğru gerçekleşmiş demektir.

Hedefler

1.      Branşa özgü yüklenmenin arttırılarak geliştirilmesi

2.      teknik modelin ilerlemesinin geliştirilmesi

3.      bölüm 3e hazırlık.

Bölüm 3

Temel amaç yarışma verimini tamamıyla geliştirip korumaktır.

1.      Yarışma ve denemeler için antrenmanın şiddeti arttırılması,

2.      Yarışma veriminin iyileştirilmesi,

3.      Yarışma sırasında tekniksel verimin geliştirilmesi,

4.      Yarışmaya özel antrenman yüklenmesinin arttırılması,

5.      En yüksek verime ulaşılmak istenen hedef yarışmanın seçilmesi hedeflenir.

Bu bölümde:

·        Elde edilmiş kondisyon düzeyi özel antrenmanlar ve yarışmalar ile korunurken, şiddet arttırılmış genel kapsam azaltılmış olur. Yarışmaya özel antrenman kapsamı arttırılır.

·        Sporcu için optimal bir yarışma sıklığı olmalıdır. Bu da:

1.      yarışmanın sporcu üzerinde yaptığı psikolojik strese

2.      yarışmanın sporcu üzerinde yaptığı fiziksel strese bağlıdır.

Bölüm 4

      Yarışmaya özel hazırlığın yapıldığı periyottur.

·        Sporcu verim düzeyine bağlı olarak istenilen form düzeyini 3. bölümde gösteremezse (6-8 hafta) 3. bölüm uzatılır 4. bölüm programdan çıkartılır.

·        Eğer 3 bölümde sporcunun verim düzeyi istenilen verimi sergilerse 4. bölüm normale dönme ve toparlanmayla sakatlanmaya karşı koruma görevi görürken sporcuyu 5. bölüme hazırlar.

·        Bu bölümde yarışmaya özel antrenmanın hacmi ve şiddeti azalırken genel ve özel antrenmanın yapıldığı dönemdir.

Bölüm 5

·        Yarışmaya özel antrenman yapılır.

·        Bu bölümün başlamasından 3-4 hafta sonra en iyi sporsal verim beklenir.

Geçiş periyodu

·        Tüm yüklenmelerin azaltıldığı ve genel antrenmanın ön plana çıktığı bölümdür.

·        3-6 hafta aktif normale dönme periyodu uygulanır.

 

AYLIK ANTRENMAN (MEZOSİKLÜS)

Birden fazla mikrosiklüsün (haftalık antrenman) bir araya gelerek oluşturdukları değişik yüklenme özellikleri içeren uygulamalara  mezosiklüs (aylık antrenman) adı verilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

·        mezosiklüs içerisinde uygulanabilecek ünite sayısı (günlük antrenman) belirlenmelidir.

·        Genel, özel yarışmaya özel antrenman oranları belirlenmelidir.

·        Antrenman / dinlenme oranı belirlenmelidir.

·        Kapsam ve şiddet belirlenmelidir.

 

MİKROSİKLÜS (HAFTALIK ANTRENMAN)

      Bir üniteli veya daha fazla ünite içeren antrenmanların bir araya gelerek tek haftalık planı oluşturmasına mikrosiklüs (haftalık antrenman) adı verilir.

Mikrosiklüsün özellikleri:

      Yüklenme artışının yapısı içinde bulunan periyodun özelliğine göre değişir.

      Antrenmandaki yüklenmenin derecesi antrenmanın tek uçlu oluşu sporcunun yeteneği yüklenme toleransına göre değişir.

      Antrenman sezonu içinde haftalık bölümler farklılık gösterir.

      Bir mikrosiklüs bir mezosiklüs bölümü için uygun ve gereli olan yük artışında asıl yardımı yapan bölümdür.

 

Mikrosiklüs (haftalık antrenman) oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar

1.      mikrosiklüsün hedeflerinin belirlenmesi

2.      mikrosiklüs çeşidinin belirlenmesi

·        gelişim

·        koruma

·        yarışmanın ihtiyacına yönelik

·        adaptasyon sağlayıcı

1.      antrenmanda kullanılan çalışmanın mutlak düzeyinin belirlenmesi (şiddet, kapsam, ünite ve antrenman sayısı)

2.      mikrosiklüsteki  eforların relatif düzeyinin belirlenmesi.

3.      antrenmanın yapısının belirlenmesi (metotlar, araçlar)

4.      yıllık plandaki yarışmalar göz önüne alınarak yarışma günleri veya test günlerinin belirlenmesi.

5.      mikrosiklüs düşük veya orta antrenman şiddetiyle başlatılıp yüksek şiddete doğru arttırılması.

6.      önemli yarışmalardan hemen önceki  mikrosiklüste yarışmadan 3-5 gün önce 1 zirve uygulanmalıdır.

 

ÜN

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !